Tuesday, 3 August 2010

Pembahagian tugasan kepada ahli kumpulan..

  • Sejarah teori/Model pengajaran : Hidayah
  • Biodata dan foto berkenaan pengasaa teori/Model: Athirah
  • Prinsip /Konsep Teori /Model pengajaran berkenaan : Suhaira
  • Maklumat lengkap tentang Teori/Model berkenaan : Suhaira
  • Foto-Foto,rajah,jadual ,dan bahan audio berkenaan teori /Model
  • Implikasi Teori /Model pengajaran terhadap proses pengajaran dan pembelajaran : Athirah
  • Analisis Teori/Model menggunakan teknik SWOT : Hidayah dan Athirah
  • Senarai bahan-bahan rujukan (format APA)
  • Link pada rujukan - rujukan tambahan : Hidayah
  • edit : sama -sama ...lalala
Related Posts with Thumbnails